top of page
พื้นขาว.png

การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย

ผู้ใช้บริการยืนยันว่าตน
เป็นผู้ใช้บริการจริง โดยการสาธิต
ที่ตนครอบครองอยู่
ของสิ่งที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

2 ปัจจัย.png

ประโยชน์ต่อธุรกิจ

ช่วยลดปัญหาและลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่อาจเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และ
ก้าวนำหน้าคู่แข่ง: ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์จะได้เปรียบในการแข่งขันโดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลลูกค้าและรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายที่เกิน.png

ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง

tec2.png

ปกป้องระบบ

tec3.png

สร้างความมั่นคง

ทำไมถึงต้องเป็น
Bangkok MSP

95%.jpg

อัตราการรักษาลูกค้า

79.jpg

บริษัทให้บริการ

23.jpg

พนักงานที่มีความสามารถ

ก่อตั้งทีมของเรา

ถึงเวลาที่โลกต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์!!!

สิ่งสำคัญคือบริษัทต้องระบุวัสดุที่ต้องการปกป้องเพื่อให้สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายที่แยกจากกันที่ซับซ้อนนั้นไม่ได้ถูกแยกอย่างที่คุณคิดเสมอไป การศึกษาความเป็นไปได้ (Toteutettavuustutkimus) ดำเนินการโดย National Cyber Security Center Finland (NCSC-FI) ประสบความสำเร็จในการทดสอบและพัฒนาวิธีการใหม่ที่คล่องตัวและปรับขนาดได้สำหรับการปรับปรุงพื้นที่เหล่านี้

-jk;.png

กรณีศึกษา

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

bottom of page