top of page
image.png

Datto เป็นผู้ให้บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านการสำรองข้อมูล การกู้คืน และความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งใช้โดยผู้ให้บริการที่มีการจัดการหลายพันรายทั่วโลก ระบบคลาวด์ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ 250+ PB และตระกูลซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Datto ให้การปกป้องข้อมูลโดยรวมในทุกที่ที่ข้อมูลธุรกิจมีอยู่ ไม่ว่าข้อมูลของคุณจะอยู่ในองค์กรในเซิร์ฟเวอร์จริงหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือน หรือในระบบคลาวด์ผ่านแอปพลิเคชัน SaaS มีเพียง Datto เท่านั้นที่นำเสนอความสามารถในการกู้คืนแบบ end-to-end และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการรายเดียว

เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของ Datto ได้แก่ Instant Virtualization, Screenshot Backup Verification™, Inverse Chain Technology™, Backup Insights™ และการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง โซลูชัน Datto ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคภายในองค์กรตลอด 24/7/365 และผลิตภัณฑ์ที่เลือกนำเสนอการเก็บรักษาข้อมูลบนคลาวด์ตามเวลา สำหรับการเรียกเก็บเงินและการจัดการงบประมาณที่คาดการณ์ได้

Our most comprehensive TDIR solution is built on Snowflake's highly scalable Data Cloud and offers a seamless end-to-end experience from the analyst to

the CISO.

image.png
 • Introducing ​
  Unified Defense SIEM​

 • Scale up your threat defense with a SIEM that unifies threat detection, investigation, and response (TDIR) on the Data Cloud.​

Why Unified Defense SIEM?​

915347C9-F70A-4CEC-872C-D2F40A1EC2F8.jpeg

Built with Data Cloud

Leveraging the Snowflake Data Cloud, Securonix lets you easily handle large data requirements with a scalable data storage solution that provides access to 365 days of ‘Hot’ searchable data.​

915347C9-F70A-4CEC-872C-D2F40A1EC2F8.jpeg

Threat ​
Content-As-A-Service​

Get comprehensive threat coverage with continuously updated threat content-as-a-service, tapping into the expertise of our industry-leading Threat Labs team as an extension of your own team.​

915347C9-F70A-4CEC-872C-D2F40A1EC2F8.jpeg

Proactive Defense

 

Take a more collaborative approach to defense with tools that let you share intelligence with your peers and partners, and easily investigate threats with autonomous threat sweeps and automated response.​

915347C9-F70A-4CEC-872C-D2F40A1EC2F8.jpeg

Unified TDIR Experience

Eliminate context-switching and elevate your analyst experience. Leveraging a single interface and built-in SOAR capabilities, you can now detect, investigate, and respond in a single workflow.​

Highly Scalable to Meet Modern Data Demands

Many SIEMs cannot scale to handle the volume of data generated by modern enterprises. Securonix offers a robust and cost-effective architecture built on Snowflake’s Data Cloud that reduces complexity and enables powerful, on-demand search.

 • 365 Days ‘Hot’ Searchable Data: Access critical details before, during, and after a breach. With 365 days of ‘HOT’ searchable data, you’ll have the visibility you need to investigate potential threats.

 • Single-Tier Storage Model: Built specifically for large-scale searches, our platform streamlines data management and eliminates the performance issues found in traditional tiered-storage models.

image.png

Curated Threat Content, Delivered Continously

The security landscape is constantly evolving, with new threats appearing daily. By staying current with the latest detection content, you can stay one step ahead of potential attacks and protect your environment and data from harm.

 • Content Library: Stay ahead of emerging threats with up-to-date threat content, curated by global experts. Our threat content service lets you quickly add or update your system with ease.

 • Threat Coverage Analyzer: Understand your level of SOC maturity, and how your cybersecurity coverage stacks up against industry frameworks like MITRE ATT&CK with our comprehensive assessment tool.

image.png

Proactive Defense Driven by Collaboration

Securonix empowers community collaboration and knowledge sharing to combat threat actors with essential tools for collaborating with your peers and partners.

 • Autonomous Threat Sweeper (ATS) : We codify threats found in the wild and across tenants to be used by ATS, allowing you to share intelligence and sweep your environment for signs of compromise.

 • Intelligence Sharing: Leverage our threat content or bring your own. Securonix aggregates and curates intelligence across our customers and partners, allowing you to join forces with other security experts.

 • Securonix Investigate: Accelerate incident analysis with real-time context. Share insights and knowledge within investigations without switching to external tools like ticketing, email, or messaging.

image.png

Unified TDIR Experience from Analyst to CISO

Security teams using poorly integrated security solutions can delay threat detection and response. That’s why we are streamlining the user experience to deliver detection, investigation, and response in a single interface.

 • Unified Data Storage: Leverage consistent data across all TDIR processes. This reduces the need to move, duplicate and correlate data so you can focus on investigating and remediating threats. 

 • Integrated SIEM and SOAR: Simplify the TDIR process for analysts with seamless workflows across SIEM and SOAR, leveraging the same user interface and robust data store.

image.png
image.png

Industry

Leader for SIEM

Don’t just take our word for it. Securonix has been named a Leader for the 4th consecutive year in the 2022 Gartner Magic Quadrant for Security Information and Event Management report.

bottom of page