top of page

นโยบายคุ้มครองคุ้มครอง

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     บริษัท บริษัท แบงค็อก เอ็ม เอส พี จำกัด (“”) ได้รับการคุ้มครอง ขั้นตอนเพื่อกำหนดหลักพื้นฐานในความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้และรวมถึงลูกค้าที่ต้องการ (“ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) โดยนโยบายคุ้มครองซอฟต์แวร์ที่จะปกป้องพื้นที่ให้ลืม รวบรวมรายละเอียดต่างๆที่จัดไว้ให้


1. นิยามแห่งความปรารถนา
“เสื้อคลุม” กำหนดให้บุคคลนั้นสามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายบังคับ


2. การปลูกพืชผล
2.1 รอให้ทำหน้าที่
ทำการจดบันทึกต่อไปนี้
(1) ชื่อนามสกุล
(2) วันเดือนปีเกิด
(3) เลขที่นั่งประจำประชาชนหรือที่นั่งผู้โดยสาร
(4) ท้ายนี้
(5) ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์ติดต่อ ช่องทางการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Line ID Facebook ID)
(6) ระดับการศึกษา
(7) อาชีพ
(8) เพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ที่อาจให้ไว้แก่ที่นี่หรือที่ไม่ต้องการไว้
 

2.2 ทำอย่างไรจึงจะได้ผล
ลองทำดูแล้วจะช่วยให้ใครหลาย ๆ ช่องทางได้รวบรวมการนำเสนอข้อมูลสินค้า และ/หรือการบริการของ    _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_         เรา ที่สื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่น ท่านใดที่รวบรวมการใช้งานการเผยแพร่หรือที่จะให้ผ่าน          -136bad5cf58d_       หรือของเราและเว็บไซต์นี้ ไปดูที่อื่นมาแล้ว

 2.3 ระยะเวลาที่เก็บไว้
เคยทำมาแล้วหลายครั้งหลายปีที่ผ่านมาเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ ต่อไปนี้เป็นตราบเท่าที่ท่านเคยลองมาแล้ว -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   ขออภัยในความไม่สะดวกที่จะให้คุณเป็นลูกค้าของคุณ วัตถุประสงค์ในการ          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-b b3b-136bad5cf58d_ ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด
3. เป้าหมายในการบรรลุเป้าหมาย
        _cc781905-5cde-3194-bb5b-153ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท่านอย่าลืมอนุญาตสิ่งที่จำเป็นสำหรับโดยชอบด้วยกฎหมายและ/หรือปฏิบัติตามหรือโดยชดเชยที่ได้รับอนุญาตจากท่านหรืออนุญาตให้มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ

(1) ทำตามข้อกำหนดเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของคุณในที่ซึ่งอนุญาตให้ฝาก และ/หรือบริษัทรับฝาก ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อกำหนดในการขอในคำขอ

(2) เพื่อให้ข้อมูลให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการของสินค้าหรือกิจกรรมต่างๆ

(3) อย่าลืมคอยติดตามกิจกรรมต่อไปนี้

(4) เพื่อทำสิ่งที่ต้องทำและเพื่อต้องการแก่ท่านและยังช่วยให้บริการหลังการขาย

(5) เพื่อยืนยันการปฏิบัติตน (ยืนยันตัวตน) ก่อนให้บริการแก่ท่าน

(6) เพื่อขอความช่วยเหลือ

(7) เพื่อให้บริการและ/หรือเพื่อการติดต่อ ระหว่างประเทศ จัดส่งไปรษณีย์ เช่น การติดต่อสอบถามถึงผู้รับในเมืองหลวงของเมืองหลวง, การติดต่อเพื่อนัดหมายการส่งคืน, ลืมกิจกรรมราคาถูกหรือให้ ส่วนลดพิเศษ

(8) เสียสละในการให้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักประกัน

(9) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา

(10) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

(11) ห้ามหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพอื่น ๆ
ลืมบอกไปว่ามีใครแก่บ้าง4. การวีเวอร์เบิร์น

4.1 ผู้รับจะได้รับ
ก่อนหน้านี้มีใครเคยมาที่นี่บ้างแล้วอย่าลืมแจ้งให้เราทราบด้วย -3194-bb3b-136bad5cf58d_    ต่างๆ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง แบงคอคซิสเมิร์ดและอื่นๆ การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การ        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   บริการรับฝากสัมภาระซึ่งรวมถึงผู้ส่งพัสดุไปรษณีย์ต่างๆ อย่างถูกต้องตามข้อมูลอื่นๆ bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905 3194-bb3b-136bad5cf58d_           เป้าหมายคือข้อมูลตามข้อ 3

4.2 การส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ
บางครั้งบางกรณีก่อนหน้านี้มีผู้มีหน้าที่ที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้ ซึ่งจะต้องดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่    _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         ค้าของบริษัทฯ ในต่าง แล้วแต่กรณี ซึ่งจะทำให้เกิดข้อเรียกร้องที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับเรา -3194-bb3b-136bad5cf58d_         ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้ บังคับในกรณีที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด5. สิทธิของเจ้าของไร่

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้เนื่องจากเมื่อท่านได้รับสิ่งเหล่านี้มาก่อน

  •  โปรดจำไว้ว่าให้ลงทะเบียนเพื่อรับความต้องการโดยการติดต่อตามช่องทางที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 ต่อไปนี้จะขอเรียนรู้ว่าจะต้องมีการยกเลิกความยินยอม คุณอาจเสียสิทธิ์ที่ได้รับหรือไม่ จากต่อจากนี้ไปหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแบงค็อกคอสตูมและได้รับทราบ

     

  • ร้องขอการเข้าถึง ขอทราบข้อมูลที่จำเป็นหรือขอทราบข้อมูลเหล่านี้ พวกท่านไม่ได้อนุญาติ

  • ท่านผู้มีสิทธิ์ขอรับหรือขอให้ท่านส่งหรือโอนข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นๆ ได้

  • โชคดีที่ได้บันทึกการใช้หรือเปิดเผยซอร์สหรือระงับการใช้งานเหล่านี้

  • อย่าลืมขอให้เขียนหรือทำลายหรือทำลาย ทำให้เป็นข้อมูลที่จะระบุตัวบุคคลได้ว่าจะตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต

  • อย่าลืมตรวจสอบต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ

6. ข้างเคียงคุกกี้
“คุกกี้” คือข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ซึ่งต่อไปนี้จะตามมาด้วยบราวเซอร์ขององค์กรเพื่อขอรับในเอกสารประกอบสำหรับ     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     ปฏิทินเว็บไซต์และที่นี่เป็นข้อมูลที่ดีและไม่ต้องการให้คุณตรวจสอบ สามารถยกเลิก โดย          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   ปฏิเสธไฟล์คุกกี้จากบราวเซอร์ของเธอเอง

 


7. กลับมาเตือนความเป็นส่วนตัว
นำมาซึ่งในการสำรวจความคิดเห็นของหลายๆ ยกตัวอย่างเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ในการทำเช่นนี้จะช่วยให้พวกเขามีเหตุผลบางอย่างอยู่นอกเหนือจากนี้ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่จะเห็นชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าเป็นคอสตูมคอสตูมที่ควรได้รับการยกเว้นจากท่านหลังจากนั้น ซึ่งจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อไปนี้เป็นนโยบายสำหรับผู้ที่จะใช้บังคับเมื่อได้รับการยกเว้นจากท่าน

 


8. ถั่วงอก
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อติชมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเว็บไซต์ต่อไปนี้ ผู้เข้าชมจะได้รับโอกาสในการดาวน์โหลดช่องทางตามรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ควบคุมดูแล

ช่องทางติดต่อที่จะติดต่อ

บริษัท แบงค็อก เอ็มเอสพี จำกัด

แจ้ง:Inquiry@bangkokmsp.com
กระบวนการผลิต: (+662)-092-7474
ที่: 555/2 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น บี        _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวง              _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_       _cc781 905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        10110

ก็จะยินดีจะตอบข้อสงสัย ยินดีต้อนรับทุกท่าน และอันจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีการให้บริการของเว็บไซต์และต้องรอต่อไป

*หมายเหตุ

ผลตอบแทนที่ได้รับ
แบงคอคซิส ท้าทายและจำต้องจำกัด
บริษัท แบงค็อก เอ็มเอสพี จำกัด

บริษัท ไทยแคริคอร์น จำกัด

บริษัท แบงคอคซิสเต็มส์บิซิเนส คอร์ส จำกัด

bottom of page