top of page
Solution.png
  • facebook
  • linkedin

Bangkok MSP

โซลูชั่นของเรา

solutionใหม่.png

โซลูชั่นของเรา

ปกป้อง.png

เราร่วมสร้างและอยู่เบื้องหลัง เพื่อสร้างการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ช่วยเตรียมความพร้อม
องค์กรของคุณเพื่อการเปลี่ยนแปลง

IT OPERATION AS A SERVICE

เป็นการให้บริการจัดการด้าน IT Operation ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่าย, เซิร์ฟเวอร์ การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่าย การสำรองข้อมูลและการฟื้นคืนข้อมูล

IT MANAGEMENT AS A SERVICE

เป็นการให้บริการจัดการด้าน IT management ภายในองค์กรนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับ การMonitor และป้องกันทาง ระบบเครือข่าย การจัดการเรื่องของสิทธิในการเข้าถึง การป้องกันเรื่องรั่วไหลของข้อมูล

SOC OPERATION AS A SERVICE

 เป็นการให้บริการดูแลด้านความปลอดภัยด้าน Cyber Security ขององค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบและตรวจจับภัยคุกคาม การตอบสนองและการจัดการเหตุการณ์ การวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย การจัดการข้อมูลและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

DATA PROTECTION AS
A SERVICE

การให้บริการที่เน้นการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเข้ารหัสไฟล์ทั้งที่อยู่ในองค์กร/บน cloud การเข้ารหัสฐานข้อมูล การบริหารจัดการกุญแจในการเข้ารหัส และการเก็บรักษากุญแจการเข้ารหัส

Benefits to the business

ช่วยลดปัญหาและลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่อาจเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และ ก้าวนำหน้าคู่แข่ง ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลลูกค้าและรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ราคาที่เหมาะสม

การตรวจสอบและการบริการอย่างต่อเนื่อง

การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดที่มีอยู่

ติดต่อ

บริษัทแบงคอค เอ็มเอสพี จำกัด

ใน.png
โทร.png

ชั้น B อาคาร SSP 555/2 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110

02 092 7464

  • facebook
  • linkedin

ส่งอีเมลถึงเราและเราจะ
ตอบกลับโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!!

bottom of page