top of page
Solution.png
  • facebook
  • linkedin

Bangkok MSP

โซลูชั่นของเรา

พื้นขาว.png

DATA PROTECTION AS A SERVICE

การให้บริการที่เน้นการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเข้ารหัสไฟล์ทั้งที่อยู่ในองค์กร/บน cloud การเข้ารหัสฐานข้อมูล การบริหารจัดการกุญแจในการเข้ารหัส และการเก็บรักษากุญแจการเข้ารหัส

close-up-businessman-with-digital-tablet.jpg

95%

อัตราการรักษาลูกค้า

รูปภาพ.png

240+

บริษัทให้บริการ

39

พนักงานที่มีความสามารถ

ก่อตั้งทีมของเรา

bottom of page