top of page
1280px-Thales_Logo.svg.png
topbanner-default.jpg

SafeNet ProtectServer HSM

ProtectServer HSMs: ความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์และเว็บแอปพลิเคชัน

ProtectServer Hardware Security Modules (HSM) ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันคีย์เข้ารหัสจากการถูกบุกรุกในขณะที่ให้บริการเข้ารหัส การเซ็นชื่อ และการรับรองความถูกต้องเพื่อรักษาความปลอดภัย Java และเว็บแอปพลิเคชันที่ละเอียดอ่อน

ProtectServer HSM มอบความยืดหยุ่นในระดับที่ไม่เหมือนใครสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันในการสร้างเฟิร์มแวร์ของตนเองและดำเนินการภายในขอบเขตที่ปลอดภัยของ HSM ชุดเครื่องมือนี้เป็นที่รู้จักในชื่อโมดูลการทำงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมเพื่อพัฒนาและปรับใช้เฟิร์มแวร์แบบกำหนดเอง

pts.PNG
pts.PNG
bottom of page